Algemene voorwaarden

Als je een bestelling plaatst geef je als koper aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. We hebben ze zo leesbaar mogelijk gemaakt, dus lees ze even goed door. Meldura behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

Bedrijfsgegevens

Meldura
Meldertsestraat 5
3370 Boutersem

E-mail: info@meldura.be
Website: www.meldura.be

Ondernemingsnummer: 0559.975.753
BTW BE 0559.975.753
IBAN BE46 1450 5515 1936

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Meldura, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Meldertsestraat 5, 3370 Boutersem, BTW BE 0559.975.753, (hierna 'Meldura') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Meldura moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Meldura aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, maar exclusief eventuele verzend-, reservatie-, of administratieve kosten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Meldura niet. Meldura is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Meldura is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via info@meldura.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Meldura. Meldura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Online aankopen gebeuren via de webshop en de Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen, zonder extra kosten:

- iDEAL
- Bancontact / Mister Cash (België)
- PayPal 

- vooruitbetalen via bankoverschrijving

- cash bij afhaling

Na je bestelling ontvang je een bestelbevestiging via e-mail. Mocht je na 24 uur nog geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Je betaling moet uiterlijk 7 dagen na plaatsing van de bestelling binnen zijn. Zo niet, dan houdt Meldura zich het recht voor om je bestelling te annuleren.

Heel soms komt het voor dat een bestelling niet meteen in zijn geheel geleverd kan worden. Als dit het geval is nemen we contact op over de verdere afhandeling. Ook kun je dan eventueel je bestelling annuleren. Het reeds betaalde bedrag ontvang je dan binnen een week retour op je rekening.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voor het verzenden van pakketjes maken we gebruik van de diensten van Bpost. Dit kan in sommige gevallen een andere dienst zijn. We streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk te versturen. Zodra je bestelling verstuurd is ontvang je een e-mail, afhankelijk van de verzendmethode staat hier een Track & Trace-code in waarmee je je bestelling kan volgen. Alle verzendingskosten zijn ten laste van de koper: de klant.

Meldura is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van artikelen tijdens verzending.

Als je bestelling door de vervoerder niet geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat het adres onjuist is, en het komt bij ons terug, bieden we je de mogelijkheid om tegen betaling de bestelling nogmaals te versturen.

Mogelijke verzendopties: 

België:

- Thuislevering, T&T, pakket 0 - 5 kg: € 5,9

- Parcel Locker of Pick up Point, T&T, pakket 0 - 5 kg: € 4,9

Alle andere landen: Verzending is mogelijk, maar gelieve contact met ons op te nemen voor informatie aangaande de verzendkosten. 

U kunt uw bestelling afhalen bij Meldura, Meldertsestraat 5, 3370 Boutersem. Kies in het bestelproces voor 'afhalen'. Zo worden er geen verzendkosten aangerekend. U ontvangt bericht wanneer de zepen 'verzonden' zijn of 'klaarliggen' bij Meldura in Boutersem of Tienen.

Cadeauservice 

Wilt u iemand verrassen? Geef dan een ander bezorgadres op bij uw bestelling en plaats (indien gewenst) een tekst in het veld ‘opmerkingen’.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Meldura.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Meldura te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht / Retourneren

Onze zepen kunnen niet worden geretourneerd. Andere producten in de shop kunnen eventueel wel geretourneerd worden; dit kan binnen 14 dagen na ontvangst op eigen kosten. Alleen ongebruikte producten in de originele staat kunnen we terugnemen. Voordat je een bestelling terugstuurt ontvangen we graag een email van je met alle informatie over de bestelling.

Als wij alle producten hebben ontvangen en hebben kunnen controleren, zal het bestelbedrag binnen maximum 14 dagen op je bankrekening worden overgemaakt.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek aan een aangekocht artikel moet de Klant Meldura zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Privacy

Meldura en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna de”GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Meldura is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke en Meldura, als verwerker, verklaren de privacywetgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart zich integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten) kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Meldura, Meldertsestraat 5, 3370 Boutersem, België gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De persoonlijke gegevens die je opgeeft bij het plaatsen van een bestelling worden door Meldura uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling. Hiervoor gebruiken we het webshopsysteem van jouwweb. Verzending vindt plaats via de systemen van Bpost.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Meldura, Meldertsestraat 5, 3370 Boutersem, België of op info@meldura.be.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Alle zeep wordt hier in ons eigen atelier met de hand gemaakt. Daardoor kunnen de zepen qua kleur en gewicht van elkaar afwijken en zien ze er mogelijk enigszins anders uit dan op de foto’s op de website. Ook de producten die we daarnaast verkopen kunnen afwijken van de foto's. 

Meldura is niet aansprakelijk voor letsel dat is ontstaan door onjuist en/of onredelijk gebruik van de artikelen. Onze producten zijn niet geschikt voor consumptie. 

Wanneer je nog nooit eerder zeep met etherische olie hebt gebruikt, of als je een gevoelige huid hebt, raden we je aan om de zeep eerst te testen op een klein stukje van je huid. Raadpleeg altijd je huisarts bij huidklachten.

 

Artikel 11: Gewicht

Alle zepen worden met de hand gesneden, derhalve kan het gewicht enkele grammen afwijken van het vermelde gewicht.

 

Artikel 12: Foto's en teksten

De foto's en teksten op deze website mogen zonder expliciete voorafgaande toestemming gebruikt worden, maar enkel ter promotie van Meldura, mits ongewijzigd en in originele staat.

 

Artikel 13: Wederverkoop 

Meldura mag niet worden doorverkocht in andere dan de originele verpakking.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Meldura om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Meldura. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Vragen en opmerkingen

Heb je nog vragen over Meldura in het algemeen of naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden in het bijzonder? Neem contact met ons op: info@meldura.be!

Typ-, zet- en drukfouten op deze website, verpakkingen en promotiemateriaal zijn voorbehouden.